Kåbo-Berga VillaföreningVälkommen till Kåbo-Berga Villaförenings hemsida. Föreningen  bildades den 16 maj 1955 och är en  sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus eller annat eget hem i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Föreningens syfte är att verka för de boendes gemensamma intressen och att förmedla till sina medlemmar sådan service som tillhör ansvaret som fastighetsägare. Föreningen ombesörjer bland annat snöröjning och rishämtning.


Föreningen känner stort ansvar för bebyggelsen och de boendes villkor. Därför söker styrelsen följa förslag till ändringar i stadsplanen och sådana trafikutredningar som kan leda till ökad eller ändrad genomfartstrafik. I alla frågor av denna art söker styrelsen hålla nära kontakt med Byggnadsnämnd, stadsplaneansvariga och utredare samt att söka samverkan med Föreningen Vårda Uppsala och våra grannföreningar.

Föreningens ansvarsområde begränsas mot öster av Villavägen, mot söder av kvarteret Muskötens sydgräns och av Stadsskogen, mot väster av fastigheterna längs Norbyvägens båda sidor från Birkagatan till Krongatan och längs Krongatan till Thunbergsvägen samt mot norr av Thunbergsvägen och kvarteret Åsens nordgräns.